Nyhedsbrev

Velkommen til TopHay - støvreduceret hø

Siden er under opbygning og bliver snarest aktiv.
 
Kontakt venligst: Henrik Obel Thomsen på Tlf.: +45 606 47 606

 

Støvreduceret og certificeret produktion

I en af de største europæiske rengørelses- og presseanlæg bliver hø af høj kvalitet rengjort og forberedt for den videre forarbejdning til mindre og mere håndterlige småballer.

Høet bliver inden forarbejdning leveret i storballer og bliver opbevaret i store lagerhaller, hvor et tørt og mørkt miljø sikrer at den friske hø og høje kvalitet bliver bibeholdt.

Op til 8% af naturligt hø består af støv, sand, græspollen og andre urenheder. Gennem den grundige og 3 dobbelte rengøring bliver disse 8% i videst mulige omfang fjernet. Denne proces giver et støvreduceret og varmebehandlet slutprodukt i højeste kvalitet.

Derfor er Top Hay det bedste kvalitetshø ved hver eneste leverance – året rundt.

Høet bliver gennem hele forarbejdningen stikprøve – og kvalitetstestet for at sikre et ensartet slutprodukt.

Top Hay – naturen pakket i baller

• Hø i småballer
• Forarbejdet i et testet og kontrolleret miljø
• Den høje kvalitet holder dyret sundt og fit
• Reduceret risiko for støvallergi og luftvejssygdomme
• Certificeret af GMP+
• Alt råmateriale bliver renset og behandlet
• Høet bliver høstet under optimale forhold, tørret af solen og revet og vendt 3 gange inden presning til store baller.
• Storballerne bliver opbevaret i mørke, tørre og kølige haller inden forarbejdning.
• Uden genteknologi
• Nem opbevaring på paller med kompakte baller giver meget hø på få m2
• Produceret og forarbejdet i Tyskland sikrer høj kvalitet.